Contact

Metal Union sp. z o.o.
Żyzna 11 F
PL 42-200 Częstochowa

NIP 573-10-21-083
REGON 150090573
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000138529

Sales Department:

profiles:
 +48 34 366 13 41
profile@metalunion.pl

wire goods:
 +48 34 366 13 76
druty@metalunion.pl

Form kont.jpg